CottuF có phải là kháng sinh không?

Trong công thức của Cottu-F không có chứa thành phần nào là kháng sinh.  Vì vậy Cottu –F không phải là kháng sinh nên các bà mẹ sử dụng Cottu-F không lo lạm dùng kháng sinh và không ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa non nớt của bé mẹ nhé.