Địa chỉ bán CottuF ở Đồng Tháp

Danh sách các nhà thuốc hiện đang bán sản phẩm CottuF ở Đồng Tháp

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Tp.Cao Lãnh Phước Thọ 76.Đốc Binh Kiều ‘02773877279
Tp.Cao Lãnh Hồng Phước 108.Đường Hùng Vương ‘02773853476
Tp.Cao Lãnh Hoa Lài 326.Đường 30/4 ‘02773853139
Tp.Cao Lãnh A Dòn 15.Lê Hồng Phong ‘0918331967
H.Cao Lãnh Ngọc Hạnh Chợ Đầu Mối, Xã Mỹ Hiệp ‘02773918128
H.Cao Lãnh Kim Dung Chợ Mỹ Hiệp ‘02773910187
H.Cao Lãnh Hồng Tươi Đường 3/2. K Mỹ Tây.Tt Mỹ Thọ ‘02773822283
Tp.Cao Lãnh Duy Khoa 13 Đường 30/4 ‘02773857936
Tp.Cao Lãnh Ngọc Hải 115 Hùng Vương ‘02773856455
Tp.Cao Lãnh Minh Nhật 123 Hùng Vương ‘02773851730
Tp.Sa Đéc Minh Phúc 258 Trần Hưng Đạo ‘02773862146
Tp.Sa Đéc Minh Luân 11 An Dương Vương ‘0939271084
Tp.Sa Đéc Thiện Phúc 152A, Ql80 ,K2 ‘02773861975
Tp.Sa Đéc Minh Hùng A30 ,Hùng Vương ‘0939397199
Châu Thành Thành Nam 13 ,Chợ Nha Mân ‘02773620301
Lấp Vò Minh Kha 356A,Chợ Mương Điều,Xã Tân Khánh Trung ‘00932,146.978
Lấp Vò Xuân Trinh 384,Ấp Bình Lợi ,Chợ Vàm Cống ‘01279349349
Lấp Vò Nhân Hồ 168, K Bình Thạnh 1,Tt Lấp Vò ‘001666,844,849
Lấp Vò Mai Ly Mỹ An Hưng A ,Chợ Cái Tàu Thượng ‘001669,015,118
Lai Vung Hường Mai 422,K1,Tt Lai Vung ‘02773848315
Tháp Mười Nt Hiến Phụng 27 Nguyễn Văn Tre, K4.Tt Mỹ An ‘02773,824.012
Tháp Mười Nt Tuấn Hương Ấp 5 , Xã Trường Xuân ‘0918981384
Tháp Mười Nt Hồng Lệ Ấp 5 , Xã Trường Xuân ‘02773954037
Thanh Bình Dũng Hạnh Chợ An Phong ‘01256465550
Tx.Hồng Ngự Thủy Kiều 63 ,Nguyễn Trải . ‘02773837214
Tx.Hồng Ngự Hửu Duy Lê Thị Hồng Gấm, Phường An Thạnh ‘02773598899
Tx.Hồng Ngự Muỗi Lẽn 120.Thiên Hô Dương ‘02773837399
Hồng Ngự Kiều Phương Ấp Thượng. Thường Thới Tiền ‘01676170415
Tân Hồng Kim Thu Tt ,Sa Rài ‘0939686959